Phương tiện nào được phép hoạt động trong sân bay?

Các xe ôtô chuyên dụng hoạt động trong sân bay. Ảnh ĐT
Các xe ôtô chuyên dụng hoạt động trong sân bay. Ảnh ĐT
Các xe ôtô chuyên dụng hoạt động trong sân bay. Ảnh ĐT
Lên top