Phường cho tư nhân xây dựng dự án “BOT thể thao” trên đất công

Công trình "BOT" thể thao trên đất công tại phường Lê Lợi-TP Vinh. Ảnh: PV
Công trình "BOT" thể thao trên đất công tại phường Lê Lợi-TP Vinh. Ảnh: PV
Công trình "BOT" thể thao trên đất công tại phường Lê Lợi-TP Vinh. Ảnh: PV
Lên top