DỰ ÁN SÂN BAY LONG THÀNH:

Phương án thu hồi vốn sau 12 năm

Phương án thiết kế kiến trúc sân bay Long Thành. Nguồn ảnh: ACV
Phương án thiết kế kiến trúc sân bay Long Thành. Nguồn ảnh: ACV
Phương án thiết kế kiến trúc sân bay Long Thành. Nguồn ảnh: ACV
Lên top