Phương án đón 286 công dân Hà Nội từ tỉnh Bắc Giang trở về địa phương

Hà Nội chuẩn bị đón công dân Hà Nội từ tỉnh Bắc Giang trở về địa phương. Ảnh: QH
Hà Nội chuẩn bị đón công dân Hà Nội từ tỉnh Bắc Giang trở về địa phương. Ảnh: QH
Hà Nội chuẩn bị đón công dân Hà Nội từ tỉnh Bắc Giang trở về địa phương. Ảnh: QH
Lên top