Phương án cách ly xã hội tại TPHCM trong 7 ngày tới ra sao?

TPHCM cách ly xã hội đến 22.4. Ảnh: Hà Phương
TPHCM cách ly xã hội đến 22.4. Ảnh: Hà Phương
TPHCM cách ly xã hội đến 22.4. Ảnh: Hà Phương
Lên top