Phương án bơm nước từ sông Hồng “hồi sinh” sông Tô Lịch

Mới bơm một lượng nước nhất định từ hồ Tây, màu nước sông Tô Lịch đã thay đổi. Ảnh: PV
Mới bơm một lượng nước nhất định từ hồ Tây, màu nước sông Tô Lịch đã thay đổi. Ảnh: PV
Mới bơm một lượng nước nhất định từ hồ Tây, màu nước sông Tô Lịch đã thay đổi. Ảnh: PV
Lên top