Phun khử trùng toàn bộ đội tàu bay khai thác trong ngày

Phun khử trùng khoang khách, tập trung các vị trí hành khách tiếp xúc
nhiều như ngăn hành lý, ghế ngồi…
Phun khử trùng khoang khách, tập trung các vị trí hành khách tiếp xúc nhiều như ngăn hành lý, ghế ngồi…
Phun khử trùng khoang khách, tập trung các vị trí hành khách tiếp xúc nhiều như ngăn hành lý, ghế ngồi…
Lên top