Phun khử khuẩn bến xe, phương tiện vận tải để phòng, chống dịch COVID-19

Phun khử khuẩn các phương tiện vận tải công cộng ở Hà Nội. Ảnh: Q.H
Phun khử khuẩn các phương tiện vận tải công cộng ở Hà Nội. Ảnh: Q.H
Phun khử khuẩn các phương tiện vận tải công cộng ở Hà Nội. Ảnh: Q.H
Lên top