Phum sóc Khmer tưng bừng mở hội với “Nhịp cầu ước mơ”