Phúc khảo xong tăng 22,5 điểm tốt nghiệp THPT ở Hà Tĩnh: Vì sao?

Trường THPT Cù Huy Cận nơi có thí sinh Thảo sau phúc khảo tăng 22,5 điểm. Ảnh: TT.
Trường THPT Cù Huy Cận nơi có thí sinh Thảo sau phúc khảo tăng 22,5 điểm. Ảnh: TT.
Trường THPT Cù Huy Cận nơi có thí sinh Thảo sau phúc khảo tăng 22,5 điểm. Ảnh: TT.
Lên top