Phục chức trụ trì chùa Kỳ Quang 2 cho sư Thích Thiện Chiếu

Phục chức cho trụ trì chùa Kỳ Quang 2 với sư Thích Thiện Chiếu. Ảnh: Như Danh
Phục chức cho trụ trì chùa Kỳ Quang 2 với sư Thích Thiện Chiếu. Ảnh: Như Danh
Phục chức cho trụ trì chùa Kỳ Quang 2 với sư Thích Thiện Chiếu. Ảnh: Như Danh
Lên top