Phú Yên tạm đóng cửa các điểm tham quan du lịch từ hôm nay

Điểm tham quan du lịch gành Đá Đĩa ở Phú Yên. Ảnh: Lao Động
Điểm tham quan du lịch gành Đá Đĩa ở Phú Yên. Ảnh: Lao Động
Điểm tham quan du lịch gành Đá Đĩa ở Phú Yên. Ảnh: Lao Động
Lên top