Phú Yên: Nỗi khốn cùng của người dân vùng dự án lọc dầu tỉ đô Vũng Rô