Phú Yên: Nhiều ca COVID-19 trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Lên top