Phú Yên: Ngồi trong trường học xuống cấp mà... run