Phú Yên: Lũ trên các sông lên nhanh, người dân cảnh giác cao độ

Tình hình lũ lụt sau bão số 12 ở Phú Yên đang hết sức phức tạp.
Tình hình lũ lụt sau bão số 12 ở Phú Yên đang hết sức phức tạp.
Tình hình lũ lụt sau bão số 12 ở Phú Yên đang hết sức phức tạp.
Lên top