Phú Yên: Lợi dụng khai thác cát, đổ xà bần bừa bãi dọc khu vực sông Đà Rằng