Phú Yên họp khẩn khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt diện rộng

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, 2 ngày nay phải nhờ sự hỗ trợ của Công an tỉnh huy động xe chữa cháy để đưa nước về đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của bệnh nhân. Ảnh: Phương Uyên
Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, 2 ngày nay phải nhờ sự hỗ trợ của Công an tỉnh huy động xe chữa cháy để đưa nước về đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của bệnh nhân. Ảnh: Phương Uyên
Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, 2 ngày nay phải nhờ sự hỗ trợ của Công an tỉnh huy động xe chữa cháy để đưa nước về đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của bệnh nhân. Ảnh: Phương Uyên
Lên top