Phú Yên: Hơn 500 người dập đám rừng keo kéo dài hơn 6 giờ

Hơn 500 trăm người gồm nhiều lực lượng tham gia chữa cháy rừng keo trồng ở thôn Cẩm Thạch, xã Hòa Định Tây, huyện Đông Hòa, Phú Yên.
Hơn 500 trăm người gồm nhiều lực lượng tham gia chữa cháy rừng keo trồng ở thôn Cẩm Thạch, xã Hòa Định Tây, huyện Đông Hòa, Phú Yên.
Hơn 500 trăm người gồm nhiều lực lượng tham gia chữa cháy rừng keo trồng ở thôn Cẩm Thạch, xã Hòa Định Tây, huyện Đông Hòa, Phú Yên.
Lên top