Phú Yên dừng hoạt động cơ sở mát xa, karaoke, vũ trường từ 1.8

Phú Yên triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ nhằm ngăn chặn dịch COVID-19. Ảnh: Nhã Uyên
Phú Yên triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ nhằm ngăn chặn dịch COVID-19. Ảnh: Nhã Uyên
Phú Yên triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ nhằm ngăn chặn dịch COVID-19. Ảnh: Nhã Uyên
Lên top