Phú Yên đề nghị thu hồi giấy phép Công ty Trần Đại khai thác cát vượt công suất cho phép hơn 7.000m3

Công ty Trần Đại đang khắc phục việc lấp sông làm đường vận chuyển cát. Ảnh: N.B
Công ty Trần Đại đang khắc phục việc lấp sông làm đường vận chuyển cát. Ảnh: N.B
Công ty Trần Đại đang khắc phục việc lấp sông làm đường vận chuyển cát. Ảnh: N.B

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top