Phú Yên cưỡng chế sơ tán dân khu vực nguy hiểm trước bão số 6

Tàu, thuyền ở Phú Yên vào bờ neo đậu tránh bão số 6 (bão Nakri) dự kiến đổ bộ với cường độ lớn trong những ngày tới. Ảnh: Đ.T
Tàu, thuyền ở Phú Yên vào bờ neo đậu tránh bão số 6 (bão Nakri) dự kiến đổ bộ với cường độ lớn trong những ngày tới. Ảnh: Đ.T
Tàu, thuyền ở Phú Yên vào bờ neo đậu tránh bão số 6 (bão Nakri) dự kiến đổ bộ với cường độ lớn trong những ngày tới. Ảnh: Đ.T
Lên top