Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

XẢ LŨ LỚN NHẤT TRONG VÒNG 7 NĂM QUA:

Phú Yên chìm trong biển nước