Phú Yên: Cảng cá xuống cấp, tàu thuyền "bí" nơi neo đậu