Phú Yên cấm biển từ 9h ngày 4.11 để tránh bão số 10

Phú Yên bắt đầu cấm biển từ 9 giờ ngày 4.11 để ứng phó bão số 10. Ảnh: Nhiệt Băng
Phú Yên bắt đầu cấm biển từ 9 giờ ngày 4.11 để ứng phó bão số 10. Ảnh: Nhiệt Băng
Phú Yên bắt đầu cấm biển từ 9 giờ ngày 4.11 để ứng phó bão số 10. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top