Phú Yên: Cách ly tại nhà với 14 cán bộ đi thăm đơn vị kết nghĩa ở Hải Dương

Từ 29.1 Phú Yên triển khai cách ly những người đi, đến, ở từ vùng dịch về. Ảnh minh họa
Từ 29.1 Phú Yên triển khai cách ly những người đi, đến, ở từ vùng dịch về. Ảnh minh họa
Từ 29.1 Phú Yên triển khai cách ly những người đi, đến, ở từ vùng dịch về. Ảnh minh họa
Lên top