Phú Yên cách chức Phó Chủ tịch thị xã Sông Cầu

Quyết định cách chức ông Lương Công Tuấn - Phó Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu, Phú Yên. Ảnh: PV chụp lại
Quyết định cách chức ông Lương Công Tuấn - Phó Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu, Phú Yên. Ảnh: PV chụp lại
Quyết định cách chức ông Lương Công Tuấn - Phó Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu, Phú Yên. Ảnh: PV chụp lại
Lên top