Phú Yên cách chức Phó chủ tịch huyện Đông Hòa

Ông Lê Tấn Thảo - Phó chủ tịch UBND huyện Đông Hòa (đứng giữa) khi còn đương chức. Ảnh: Minh Huyền
Ông Lê Tấn Thảo - Phó chủ tịch UBND huyện Đông Hòa (đứng giữa) khi còn đương chức. Ảnh: Minh Huyền
Ông Lê Tấn Thảo - Phó chủ tịch UBND huyện Đông Hòa (đứng giữa) khi còn đương chức. Ảnh: Minh Huyền
Lên top