Phú Thọ yêu cầu GĐ Công an phải chịu trách nhiệm nếu xảy ra "cát tặc"

Một khu vực khai thác cát tại sông Lô đoạn qua tỉnh Phú Thọ (Ảnh: X.H)
Một khu vực khai thác cát tại sông Lô đoạn qua tỉnh Phú Thọ (Ảnh: X.H)
Một khu vực khai thác cát tại sông Lô đoạn qua tỉnh Phú Thọ (Ảnh: X.H)
Lên top