Phú Thọ: Tháo gỡ, di dời thành công quả bom tại Kho bạc Nhà nước huyện

Quả bom được di dời thành công và đưa đến nơi tiêu hủy. Ảnh: Bộ CHSQ tỉnh Phú Thọ.
Quả bom được di dời thành công và đưa đến nơi tiêu hủy. Ảnh: Bộ CHSQ tỉnh Phú Thọ.
Quả bom được di dời thành công và đưa đến nơi tiêu hủy. Ảnh: Bộ CHSQ tỉnh Phú Thọ.
Lên top