Phú Thọ là tỉnh đầu tiên cho học sinh nghỉ hè sớm vì dịch COVID-19

Học sinh cấp mầm non tại Phú Thọ sẽ nghỉ học từ ngày hôm nay, các cấp còn lại sẽ linh hoạt tùy vào diễn biến dịch COVID-19. Ảnh: BPT.
Học sinh cấp mầm non tại Phú Thọ sẽ nghỉ học từ ngày hôm nay, các cấp còn lại sẽ linh hoạt tùy vào diễn biến dịch COVID-19. Ảnh: BPT.
Học sinh cấp mầm non tại Phú Thọ sẽ nghỉ học từ ngày hôm nay, các cấp còn lại sẽ linh hoạt tùy vào diễn biến dịch COVID-19. Ảnh: BPT.
Lên top