Phú Thọ: Kết thúc hoạt động điểm cách ly tại ĐH Hùng Vương

Các đơn vị chức năng và lãnh đạo nhà trường tại lễ công bố kết thúc hoat động điểm cách ly. Ảnh: BPT.
Các đơn vị chức năng và lãnh đạo nhà trường tại lễ công bố kết thúc hoat động điểm cách ly. Ảnh: BPT.
Các đơn vị chức năng và lãnh đạo nhà trường tại lễ công bố kết thúc hoat động điểm cách ly. Ảnh: BPT.
Lên top