Phú Thọ đón công dân về từ Nhật Bản cách ly tập trung

Phun khử khuẩn hành lý trước khi đưa công dân vào khu cách ly. Ảnh: CTV.
Phun khử khuẩn hành lý trước khi đưa công dân vào khu cách ly. Ảnh: CTV.
Phun khử khuẩn hành lý trước khi đưa công dân vào khu cách ly. Ảnh: CTV.
Lên top