Phú Thọ: Cá chết trắng lồng, người chăn nuôi điêu đứng

Các lồng bè cá chết trắng nổi lên. Ảnh: BPT.
Các lồng bè cá chết trắng nổi lên. Ảnh: BPT.
Các lồng bè cá chết trắng nổi lên. Ảnh: BPT.
Lên top