Phú Thọ: 17 ngày không có ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng

Đã 17 ngày trôi qua Phú Thọ không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng. Ảnh: SYT Phú Thọ.
Đã 17 ngày trôi qua Phú Thọ không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng. Ảnh: SYT Phú Thọ.
Đã 17 ngày trôi qua Phú Thọ không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng. Ảnh: SYT Phú Thọ.
Lên top