Phủ Tây Hồ chật cứng người dâng lễ cầu an ngày mùng 1 tháng "cô hồn"

Theo quan niệm dân gian, tháng "cô hồn" hay tháng 7 Âm lịch hằng năm được coi là tháng của "cô hồn", không đem lại may mắn. Chính vì vậy, ngay từ đầu tháng, nhiều người đến chùa dâng lễ, cúng bái cầu bình an. Ảnh: C.N
Theo quan niệm dân gian, tháng "cô hồn" hay tháng 7 Âm lịch hằng năm được coi là tháng của "cô hồn", không đem lại may mắn. Chính vì vậy, ngay từ đầu tháng, nhiều người đến chùa dâng lễ, cúng bái cầu bình an. Ảnh: C.N
Theo quan niệm dân gian, tháng "cô hồn" hay tháng 7 Âm lịch hằng năm được coi là tháng của "cô hồn", không đem lại may mắn. Chính vì vậy, ngay từ đầu tháng, nhiều người đến chùa dâng lễ, cúng bái cầu bình an. Ảnh: C.N

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM