"Phủ sóng" Bluezone các địa phương tại Quảng Bình để đẩy lùi COVID-19

Các điểm hỗ trợ cài đặt Bluezone trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Các điểm hỗ trợ cài đặt Bluezone trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Các điểm hỗ trợ cài đặt Bluezone trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top