Phú Quốc: Thăm, tặng quà các chốt dân quân tham gia phòng chống dịch

Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Phú Quốc thăm, tặng quà các chốt dân quân tự vệ tham gia phòng chống dịch. Ảnh: Hoàng Dung
Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Phú Quốc thăm, tặng quà các chốt dân quân tự vệ tham gia phòng chống dịch. Ảnh: Hoàng Dung
Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Phú Quốc thăm, tặng quà các chốt dân quân tự vệ tham gia phòng chống dịch. Ảnh: Hoàng Dung
Lên top