Phú Quốc: Lấy mẫu ngẫu nhiên trong cộng đồng để xét nghiệm SARS-CoV-2

Nhân viên Trung tâm Y tế lấy mẫu tại bến tàu cao tốc. Ảnh: Hoàng Dung
Nhân viên Trung tâm Y tế lấy mẫu tại bến tàu cao tốc. Ảnh: Hoàng Dung
Nhân viên Trung tâm Y tế lấy mẫu tại bến tàu cao tốc. Ảnh: Hoàng Dung
Lên top