Phú Quốc: Khánh thành Bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ xã Dương Tơ

Cán bộ và nhân dân đến thắp hương tại Bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Dương Tơ (huyện Phú Quốc, Kiên Giang). Ảnh: PV
Cán bộ và nhân dân đến thắp hương tại Bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Dương Tơ (huyện Phú Quốc, Kiên Giang). Ảnh: PV
Cán bộ và nhân dân đến thắp hương tại Bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Dương Tơ (huyện Phú Quốc, Kiên Giang). Ảnh: PV
Lên top