Phú Quốc khẩn trương chuẩn bị lễ công bố nghị quyết lên thành phố

Thành phố Phú Quốc được kỳ vọng rất lớn trong phát triển du lịch Kiên Giang nói riêng và cả nước nói chung. Ảnh: PV
Thành phố Phú Quốc được kỳ vọng rất lớn trong phát triển du lịch Kiên Giang nói riêng và cả nước nói chung. Ảnh: PV
Thành phố Phú Quốc được kỳ vọng rất lớn trong phát triển du lịch Kiên Giang nói riêng và cả nước nói chung. Ảnh: PV
Lên top