Phú Quốc họp khẩn về phòng dịch COVID-19

Nếu lực lượng tại chỗ không đủ thì tỉnh Kiên Giang sẽ điều động từ đất liền ra tăng cường cho Phú Quốc trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: PV
Nếu lực lượng tại chỗ không đủ thì tỉnh Kiên Giang sẽ điều động từ đất liền ra tăng cường cho Phú Quốc trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: PV
Nếu lực lượng tại chỗ không đủ thì tỉnh Kiên Giang sẽ điều động từ đất liền ra tăng cường cho Phú Quốc trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: PV
Lên top