Phú Quốc: Diễu hành xe hoa chào mừng thành lập thành phố

Các xe hoa diễu hành trên các tuyến đường tuyên truyền cho lễ công bố Nghị quyết thành lập thành phố Phú Quốc. Ảnh: PV
Các xe hoa diễu hành trên các tuyến đường tuyên truyền cho lễ công bố Nghị quyết thành lập thành phố Phú Quốc. Ảnh: PV
Các xe hoa diễu hành trên các tuyến đường tuyên truyền cho lễ công bố Nghị quyết thành lập thành phố Phú Quốc. Ảnh: PV
Lên top