Phú Quốc đang cần sự thông minh ở ngay mặt đất

Công nhân môi trường Phú Quốc thu gom rác tại danh thắng Dinh Cậu. Ảnh: LỤC TÙNG
Công nhân môi trường Phú Quốc thu gom rác tại danh thắng Dinh Cậu. Ảnh: LỤC TÙNG
Công nhân môi trường Phú Quốc thu gom rác tại danh thắng Dinh Cậu. Ảnh: LỤC TÙNG
Lên top