Phú Quốc: Đã cấp hơn 1.000 thẻ căn cước công dân có gắn chip

Công an TP. Phú Quốc phát thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử cho người dân. Ảnh: Hoàng Dung
Công an TP. Phú Quốc phát thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử cho người dân. Ảnh: Hoàng Dung
Công an TP. Phú Quốc phát thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử cho người dân. Ảnh: Hoàng Dung
Lên top