Kiên Giang:

Phú Quốc cấm cán bộ, đảng viên làm... "cò" đất

Sau khi báo chí phản ánh tình trạng phân lô xẻ nền đất nông nghiệp trên địa bàn Phú Quốc, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang liên tục có nhiều công văn chỉ đạo các cấp, ngành huyện Phú Quốc tăng cường công tác quản lí đất đai, tài nguyên.
Sau khi báo chí phản ánh tình trạng phân lô xẻ nền đất nông nghiệp trên địa bàn Phú Quốc, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang liên tục có nhiều công văn chỉ đạo các cấp, ngành huyện Phú Quốc tăng cường công tác quản lí đất đai, tài nguyên.
Sau khi báo chí phản ánh tình trạng phân lô xẻ nền đất nông nghiệp trên địa bàn Phú Quốc, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang liên tục có nhiều công văn chỉ đạo các cấp, ngành huyện Phú Quốc tăng cường công tác quản lí đất đai, tài nguyên.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top