Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Kiên Giang:

Phú Quốc cấm cán bộ, đảng viên làm... "cò" đất

Sau khi báo chí phản ánh tình trạng phân lô xẻ nền đất nông nghiệp trên địa bàn Phú Quốc, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang liên tục có nhiều công văn chỉ đạo các cấp, ngành huyện Phú Quốc tăng cường công tác quản lí đất đai, tài nguyên.
Sau khi báo chí phản ánh tình trạng phân lô xẻ nền đất nông nghiệp trên địa bàn Phú Quốc, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang liên tục có nhiều công văn chỉ đạo các cấp, ngành huyện Phú Quốc tăng cường công tác quản lí đất đai, tài nguyên.
Sau khi báo chí phản ánh tình trạng phân lô xẻ nền đất nông nghiệp trên địa bàn Phú Quốc, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang liên tục có nhiều công văn chỉ đạo các cấp, ngành huyện Phú Quốc tăng cường công tác quản lí đất đai, tài nguyên.
Lên top