Phú Quốc bố trí 12 điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1

TP Phú Quốc (Kiên Giang) sẽ bố trí 12 điểm tiêm vaccine phòng COVID-19, tiêm trong 3 ngày (2,3 và 4.5). Ảnh: PV
TP Phú Quốc (Kiên Giang) sẽ bố trí 12 điểm tiêm vaccine phòng COVID-19, tiêm trong 3 ngày (2,3 và 4.5). Ảnh: PV
TP Phú Quốc (Kiên Giang) sẽ bố trí 12 điểm tiêm vaccine phòng COVID-19, tiêm trong 3 ngày (2,3 và 4.5). Ảnh: PV
Lên top