Phú Quốc: 50 người tiếp xúc với ca COVID-19 số 54 hoàn thành cách ly

Giám đốc Trung tâm y tế huyện Phú Quốc trao quyết định và giấy xác nhận hoàn thành cách ly. Ảnh: H.D
Giám đốc Trung tâm y tế huyện Phú Quốc trao quyết định và giấy xác nhận hoàn thành cách ly. Ảnh: H.D
Giám đốc Trung tâm y tế huyện Phú Quốc trao quyết định và giấy xác nhận hoàn thành cách ly. Ảnh: H.D
Lên top