Phú Quốc: 1 tỉ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ

Chỉ trong 1 buổi phát động, huyện Phú Quốc đã tiếp nhận 1 tỉ đồng ủng hộ đồng báo miền Trung. Ảnh: Hoàng Dung
Chỉ trong 1 buổi phát động, huyện Phú Quốc đã tiếp nhận 1 tỉ đồng ủng hộ đồng báo miền Trung. Ảnh: Hoàng Dung
Chỉ trong 1 buổi phát động, huyện Phú Quốc đã tiếp nhận 1 tỉ đồng ủng hộ đồng báo miền Trung. Ảnh: Hoàng Dung
Lên top