"Phù phép" khóa học dạy nghề cho người thất nghiệp: Lớp học "nói dối" đối phó các cuộc kiểm tra đột xuất

Tại buổi khai giảng, các học viên đều cặm cụi hoàn thành hồ sơ đăng ký học sửa xe mà không thắc mắc gì.
Tại buổi khai giảng, các học viên đều cặm cụi hoàn thành hồ sơ đăng ký học sửa xe mà không thắc mắc gì.
Tại buổi khai giảng, các học viên đều cặm cụi hoàn thành hồ sơ đăng ký học sửa xe mà không thắc mắc gì.
Lên top